اطلاعات تماس

 

آدرس:  مازندران، چالوس، مرزن آباد، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه گلستان 6، ساختمان بخشداری مرزن آباد 

تلفن: 01152655057-01152655043

فکس: 01152652218