عملکرد بخشداری مرزن آباد را در سال 94 چکونه ارزیابی می کنید؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

عالی
آرا: 10
58.8%  
خوب
آرا: 1
5.9%  
متوسط
آرا: 2
11.8%  
ضعیف
آرا: 0
0%  

تعداد آرا   17
شروع رأی گیری   2016-01-27 00:00:00
پایان رأی گیری   2016-03-20 00:00:00