مقاله ها

مهار آتش در حدفاصل روستای سنار و کلنو

هماهنگی با آتش نشانی مرزن آباد و دهیاری گویتر و مهار آتش در حدفاصل روستای سنار و کلنو و حاضر شدن در صحنه به اتفاق مهندس خزایی ریاست محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس و کلانتری مرزن آباد