مقاله ها

لازمه مشارکت های مردمی، اعتمادسازی شوراها در بین مردم است

در این همایش که با حضور امام جمعه وبخشدار وشهردار و رییس دادگاه و سایر مسئولین منطقه برگزار گردید، مهندس مصطفی خواجه کجوری با بیان اینکه شوراها به نوعی پارلمان کوچک جهت توسعه و آبادانی در شهرها و روستاها محسوب می شوند افزود: اولین نکته ای که باید خودمان آن را ارج نهاده  و برای آن تلاش کنیم، ارتقاء جایگاه شوراهاست.  وقتی عضو شورا به اداره ای مراجعه می کند دیگر یک نفر نیست. او نماینده مردم بوده و مسوول اداره هم موظف است تا نسبت به درخواستهای او توجه بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید ارزش گذاشتن به شوراها را در سرلوحه کارمان قرار دهیم اظهارداشت: بخشی از فعالیت های صورت گرفته در روستاها با مشارکت های مردمی بوده است. مشارکت های مردمی زمانی  اجرا می شود که اعتمادسازی دوطرفه وجود داشته باشد.
بخشدار مرزن آباد در همین رابطه افزود: یکی از مواردی که می تواند اعتماد مردم را جلب کند ارائه بیلان کاری است. شوراها عملکرد و اقدامات خود را به اطلاع مردم برسانند. چراکه مردم بعضا از بسیاری از کارهای صورت گرفته توسط شوراها مطلع نیستند.
خواجه کجوری، شوراها را بازوان بخشداری، فرمانداری و وزارت کشور دانست و گفت: وقتی اعتماد سازی شود مردم هم بدون شک همگام با شوراها و حتی جلوتر از آنها در عرصه های مختلف حضور خواهند داشت.
وی همچنین با تاکید بر حفظ اموال دولتی و امانت داری در شوراها و دهیاری ها اظهارداشت: وقتی فردی به عنوان شخص حقوقی مسوولیت شورا در بر عهده می گیرد، مسوولیت می پذیرد. اموالی که در روستاها و شهر هستند باید توسط شوراها و دهیاری ها حفظ شوند.
بخشدار مرزن آباد در پایان با بیان اینکه شوراها هرروز باید پاسخگوی مردم باشند تصریح کرد: مردم از شوراها انتظار دارند تا خواسته های آنها را پیگیری کنند. پاسخگویی و خدمت به مردم زمانی که مسوولیتی را بر عهده می گیریم شبانه روز نمی شناسد.